Το Pooch Pail είναι ένας κουβάς για τα κακά του σκύλου για να διαχωρίσετε τα κακά σκυλιά στον κάδο απορριμμάτων σας από τα υπόλοιπα σκουπίδια.

1 προϊόντος