Ως ιδιοκτήτες κατοικίδιων, προσπαθούμε να κρατάμε τους γούνινους φίλους μας υγιείς και ευτυχισμένους, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουμε πάντα τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία τους. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η παρουσία πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στα σπίτια και στο περιβάλλον μας. Ένα παράδειγμα είναι ο εκτροχιασμός του τρένου στο Οχάιο την περασμένη εβδομάδα που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία για τις χημικές ουσίες από τις δεξαμενές που χύνονται στο έδαφος και καίγονται από τα δοχεία τους.

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις είναι ένας τύπος ατμοσφαιρικού ρύπου εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου που μπορεί να είναι επιβλαβές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα κατοικίδιασυμπεριλαμβανομένων των σκύλων. Σε αυτό το άρθρο του ιστολογίου, θα διερευνήσουμε τον αντίκτυπο των VOC στην υγεία του σκύλου, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση και πώς μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να μειώσουμε τον κίνδυνο βλάβης στους τετράποδους συντρόφους μας.

Επίδραση των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων VOC στην υγεία του σκύλου

Τι είναι το VOC;

Το VOC σημαίνει πτητικές οργανικές ενώσεις. Αυτές είναι μια ομάδα χημικών ουσιών που βρίσκονται συνήθως σε πολλά οικιακά και βιομηχανικά προϊόντα, όπως αναλώσιμα καθαρισμού, χρώματα και διαλύτες. Οι πτητικές οργανικές ενώσεις μπορούν εύκολα να εξατμιστούν στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου και μπορούν να έχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Η έκθεση σε VOCs μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλία συμπτωμάτων, όπως ερεθισμό των ματιών, της μύτης και του λαιμού, πονοκεφάλους, ζάλη και κόπωση. Ορισμένες ΠΟΕ, όπως το βενζόλιο και η φορμαλδεΰδη, έχουν συνδεθεί με καρκίνο και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Λόγω του δυναμικού κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τις ΠΟΕ, πολλές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει κανονισμούς για να περιορίσουν τη χρήση τους σε ορισμένα προϊόντα, ενώ υπάρχουν επίσης πρότυπα εκπομπών VOC για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τα κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως τη χρήση τους σε καλά αεριζόμενους χώρους ή τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.

Μέγεθος σωματιδίων με σύγκριση VOC

Μέγεθος χονδροειδών σωματιδίων:
2.5 - 10 μm
"PM10" | 2,500 - 10,000 nm

PM10: εισπνεύσιμα σωματίδια, με διαμέτρους που είναι γενικά 10 μικρόμετρα και μικρότερες
 • Σκόνη
 • Γύρη
 • Μούχλα

Μέγεθος λεπτών σωματιδίων:
<2.5 μm
 "PM 2.5" | 100 έως 2,500 nm

PM2.5: λεπτά εισπνεόμενα σωματίδια, με διαμέτρους που είναι γενικά 2.5 μικρόμετρα και μικρότερες.
 • Σωματίδια καύσης
 • Οργανικές ενώσεις
 • Μέταλλα
 • SLCP
 

Εξαιρετικά λεπτό μέγεθος σωματιδίων:
<1.0 μm
"PM 1.0" | 1-100 nm

PM1.0: Τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια αναφέρονται επίσης ως νανοσωματίδια (nm).
 • Σωματίδια 3D εκτυπωτή
 • Ανθρακούχα ή μεταλλικά σωματίδια
 • Διεργασίες πυροσυσσωμάτωσης ή λέιζερ

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν την υγεία των σκύλων με παρόμοιους τρόπους όπως μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο. Όπως και οι άνθρωποι, οι σκύλοι μπορούν να αναπνεύσουν VOCs, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να απορροφηθούν στην κυκλοφορία του αίματός τους και να διανεμηθούν σε όλο το σώμα τους. Οι επιπτώσεις στην υγεία των ΠΟΕ στους σκύλους μπορεί να εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού τύπου και της συγκέντρωσης των ΠΟΕ, της διάρκειας και της συχνότητας της έκθεσης και της υγείας και της ευαισθησίας του κάθε σκύλου.

Μερικές από τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία της έκθεσης σε ΠΟΕ σε σκύλους μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Αναπνευστικά προβλήματα: Η έκθεση σε ορισμένες πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως η φορμαλδεΰδη ή το βενζόλιο, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων στους σκύλους, συμπεριλαμβανομένου του βήχα, του συριγμού και της δυσκολίας στην αναπνοή.

 2. Αλλεργικές αντιδράσεις: Μερικοί σκύλοι μπορεί να είναι αλλεργικοί σε ορισμένες ΠΟΕ, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δερματικά εξανθήματα, κνίδωση ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις.

 3. Νευρολογικές επιδράσεις: Η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένες πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως το τολουόλιο ή το ξυλόλιο, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νευρολογικών επιδράσεων, όπως σύγχυση, τρόμος ή βλάβη του νευρικού συστήματος.

 4. Ηπατική και νεφρική βλάβη: Ορισμένες πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως ο τετραχλωράνθρακας ή το τριχλωροαιθυλένιο, μπορεί να προκαλέσουν ηπατική ή νεφρική βλάβη σε σκύλους.

 5. Αναπτυξιακές και αναπαραγωγικές επιδράσεις: Ορισμένες ΠΟΕ, όπως το βενζόλιο ή το τολουόλιο, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αναπτυξιακών ή αναπαραγωγικών επιδράσεων σε σκύλους, όπως γενετικές ανωμαλίες ή προβλήματα γονιμότητας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε σκύλους μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και μερικοί σκύλοι μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι στις ΠΟΕ από άλλους. Εάν ανησυχείτε για πιθανή έκθεση σε πτητικές οργανικές ενώσεις και την υγεία του σκύλου σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο και να λάβετε μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη της έκθεσης, όπως η χρήση προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις, η αύξηση του αερισμού ή η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.

Ποιοι τύποι VOC στο εργαστήριο ή στο σπίτι βλάπτουν την υγεία του σκύλου;

Ποιοι τύποι VOC είναι συνηθισμένοι στα προσωπικά εργαστήρια στο σπίτι;

Τα προσωπικά εργαστήρια στο σπίτι μπορεί να περιέχουν ποικίλες πηγές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Μερικές κοινές πηγές VOC σε προσωπικά εργαστήρια στο σπίτι μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Χρώματα και διαλύτες: Πολλά χρώματα και διαλύτες που χρησιμοποιούνται για έργα DIY, όπως τα χρώματα με βάση το λάδι, οι λάκες και τα διαλυτικά, περιέχουν VOCs.

 2. Κόλλες και κόλλες: Πολλές κόλλες και κόλλες που χρησιμοποιούνται για έργα DIY, όπως το εποξειδικό, το τσιμέντο επαφής και οι κόλλες κατασκευής, περιέχουν VOCs.

 3. Φινιρίσματα ξύλου και ξύλου: Τα φινιρίσματα ξύλου και ξύλου, όπως λεκέδες, βερνίκια και σφραγιστικά, μπορούν να απελευθερώσουν VOC στον αέρα.

 4. Προϊόντα καθαρισμού: Πολλά προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, όπως απολιπαντικά και διαλύτες, μπορεί να περιέχουν VOC.

 5. Μηχανές εσωτερικής καύσης: Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, όπως αυτοί που βρίσκονται σε γεννήτριες, χλοοκοπτικές μηχανές και άλλα εργαλεία, μπορούν να παράγουν VOC ως υποπροϊόν της καύσης.

 6. Εκτύπωση 3D: Ορισμένα υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης, όπως το ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο (ABS) και το πολυανθρακικό (PC), μπορούν να απελευθερώσουν VOC όταν θερμαίνονται.

Για να μειωθεί η έκθεση σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε προσωπικά εργαστήρια στο σπίτι, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις όταν είναι δυνατόν, να παρέχεται καλός αερισμός στον χώρο εργασίας και να χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό όπως γάντια, γυαλιά και αναπνευστήρες όπως απαιτείται. Είναι επίσης σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και απόρριψης του προϊόντος για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση.

Συστάσεις από επιστήμονες για την προστασία της υγείας των κατοικίδιων από VOC

Τι συνιστούν οι επιστήμονες σε ανθρώπους και κατοικίδια για να προστατευτούν από τις VOC;

Οι επιστήμονες συνήθως συνιστούν διάφορα μέτρα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προστατευθούν από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), όπως:

 1. Αερισμός: Ο σωστός αερισμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης της έκθεσης σε ΠΟΕ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ανοίγοντας παράθυρα και πόρτες, χρησιμοποιώντας ανεμιστήρες εξάτμισης και διασφαλίζοντας ότι τα φίλτρα αέρα στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης είναι καθαρά και λειτουργούν σωστά.

 2. Μειώστε τις πηγές πτητικών οργανικών ενώσεων σε εσωτερικούς χώρους: Πολλές πτητικές οργανικές ενώσεις προέρχονται από κοινά προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως χρώματα, αναλώσιμα καθαρισμού και αποσμητικά χώρου. Η επιλογή προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC ή η μετάβαση σε φυσικά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της έκθεσης.

 3. Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό: Όταν εργάζεστε με ή γύρω από VOC, η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως γάντια, γυαλιά και αναπνευστήρες μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της έκθεσης.

 4. Δοκιμές: Η δοκιμή ποιότητας του αέρα στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών πηγών πτητικών οργανικών ενώσεων και στην παροχή συστάσεων για τη μείωση της έκθεσης.

 5. Αποφύγετε τον καπνό του τσιγάρου: Ο καπνός του τσιγάρου είναι μια κύρια πηγή πτητικών οργανικών ενώσεων και η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πολλών προβλημάτων υγείας.

 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προϊόντος: Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και απόρριψης του προϊόντος για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση σε ΠΟΕ.

Επιπλέον, οι επιστήμονες συνιστούν να μένετε ενημερωμένοι για πιθανές πηγές VOC και να λάβετε μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης όπου είναι δυνατόν. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με πιθανή έκθεση σε ΠΟΕ και αντιμετωπίζετε συμπτώματα ή προβλήματα υγείας, είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. 

HOW_DOGS_BREATHE_IN_K9_MASK_INHALE_EXHALE_PANT_COOL

Πρέπει ένας σκύλος να φοράει μάσκα φίλτρου αέρα N95 για προστασία από πτητικές οργανικές ενώσεις;

Μια μάσκα φίλτρου αέρα N95 έχει σχεδιαστεί κυρίως για να προστατεύει τον χρήστη από αιωρούμενα σωματίδια, όπως αυτά που βρίσκονται στη σκόνη, τον καπνό και άλλες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά μπορεί επίσης να παρέχει κάποια προστασία έναντι ορισμένων τύπων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που βρίσκονται στον αέρα. Ωστόσο, το εάν μια μάσκα N95 είναι επαρκής ή όχι για προστασία έναντι των ΠΟΕ θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η συγκέντρωση των πτητικών οργανικών ενώσεων στον αέρα, η διάρκεια της έκθεσης και ο τύπος των πτητικών οργανικών ενώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση μάσκας N95 μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της έκθεσης σε ορισμένες πτητικές οργανικές ενώσεις στον αέρα, ιδιαίτερα εκείνες που υπάρχουν στον καπνό, την αιθαλομίχλη ή άλλες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, για συγκεκριμένες βιομηχανικές ή εργαστηριακές δραστηριότητες, μια μάσκα N95 μπορεί να μην είναι αρκετή και μπορεί να απαιτείται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, όπως ένας αναπνευστήρας με φυσίγγιο χημικών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση μάσκας N95 δεν υποκαθιστά άλλα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό της έκθεσης σε VOC. Ο κατάλληλος αερισμός, οι κατάλληλες πρακτικές εργασίας και άλλοι μηχανικοί έλεγχοι θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κινδύνου έκθεσης.

Πώς ένα φίλτρο αέρα σκύλου K9 Mask® προστατεύει έναν σκύλο από VOC;

A Φίλτρο αέρα K9 Mask® σχεδιασμένο για σκύλους είναι αποτελεσματική στην προστασία ενός σκύλου από ορισμένες VOC, αλλά όχι όλα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα φίλτρο αέρα N95 είναι μερικώς αποτελεσματικό στο φιλτράρισμα των VOC. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο ενεργός άνθρακας. Όλοι οι τύποι φίλτρων αέρα που χρησιμοποιούνται στο K9 Mask® έχουν ένα στρώμα ενεργού άνθρακα. 

Μάσκα N95 Active Carbon Extreme Breathe K9 για σκύλους

Τα φίλτρα αέρα ενεργού άνθρακα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στην προστασία από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) φιλτράροντάς τες από τον αέρα που εισπνέεται. Ο ενεργός άνθρακας είναι ένας τύπος άνθρακα που έχει υποστεί επεξεργασία με οξυγόνο για να ανοίξει εκατομμύρια μικροσκοπικοί πόροι μεταξύ των άτομα άνθρακα. Αυτοί οι πόροι δημιουργούν μια μεγάλη επιφάνεια που μπορεί να παγιδεύσει και να απορροφήσει ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών οργανικών ενώσεων, καθώς ο αέρας περνά μέσα από το φίλτρο.

Όταν φοριούνται μάσκες φίλτρου αέρα ενεργού άνθρακα, ο αέρας που εισπνέεται περνά μέσα από το φίλτρο, το οποίο περιέχει στρώματα ενεργού άνθρακα. Ο ενεργός άνθρακας στο φίλτρο παγιδεύει τις πτητικές οργανικές ενώσεις καθώς περνούν, εμποδίζοντάς τις να φτάσουν στους πνεύμονες του ατόμου. Η αποτελεσματικότητα των μάσκας φίλτρου αέρα ενεργού άνθρακα στην προστασία από τις πτητικές οργανικές ενώσεις μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και της συγκέντρωσης των πτητικών οργανικών ενώσεων στον αέρα, την ποιότητα του φίλτρου και την εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο του ατόμου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ οι μάσκες φίλτρου αέρα με ενεργό άνθρακα μπορούν να είναι αποτελεσματικές στη μείωση της έκθεσης σε πτητικές οργανικές ενώσεις, ενδέχεται να μην παρέχουν πλήρη προστασία, ειδικά εάν η συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων είναι υψηλή. Επιπλέον, η χρήση μάσκας είναι μόνο ένα από τα πολλά βήματα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση της έκθεσης σε πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως η χρήση προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις, η αύξηση του αερισμού και η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως γαντιών και γυαλιών. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη προστασία όταν αντιμετωπίζετε υψηλά επίπεδα ΠΟΕ για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση και τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία.

Μάσκα αερίου K9 Mask ενεργού άνθρακα N95 για την υγεία των σκύλων in voc